Link til Lille sø fra 2001 Link til Lille sø fra 2008
Udgravning til søen foråret 2001
Da vi trak gardinet fra den morgen vi skulle starte på at grave ud til søen, var jorden dækket af sne. Men vi startede ufortrødent op, og fik på to dage næste gravet de 10 m3 væk som skulle være vores sø. Selvfølgelig lå der en stor sten og ragede op netop der hvor vi havde planlagt at undersiden af stenene skulle ligge på.

Søen er planlagt til at være på ca. 10.000 l og være 1,5 m dyb. Den er anlagt delvist i trin så man har nogle niveauer at stå på.

Renseanlægget består af 2 stk. Hydra 3000, og der er udtag i bunden af bassinet og med overfladeskimmer. Desuden skal der laves udtag ca. 30 cm under vandspejlet således vi kan køre med vinterdrift. Pumpen er en Oase der yder 6.000 l/h. Pumpen skal pumpe op på en lille bakke og derfra ned over en stor vandfaldssten. Om vinteren skal pumpes direkte i søen så afkøling undgås.

Pumpen der forsyner springvandsstenen benytter vinterudtaget. Pumpen er fab. Gardena og yder 4.500 l/t op igennem stenen.

Sneen har lagt et fiint tæppe
Det går rimeligt hurtigt med at grave jorden væk
En stor sten rager op, i det niveau vi har planlagt at lægge stenene rundt langs kanten
Med stenløfteren flytter vi stenen der er i vejen. Stenens permanente placering bliver næsten samme sted, blot noget højere oppe
Udgravning til ledningen
Vinterudtag, der samtidig fungerer som udtag til pumpen, der forsyner springvandstenen.
Dugen skal ligges på

Så er vi klar til at lægge dug i bassinet. Vi har desværre intet billede af dette, men vi fik stor hjælp af naboer til at lægge dugen på plads.

Sten langs kanten

Vi har fyldt noget vand i bassinet og bestilt en mobilkran til at løfte stenene på plads. Forud for dette, er alle de sten vi skal bruge nummereret og vi ved hvilken side der er front på dem. Kranføreren benytter stropper - det gør arbejdet med placeringen af stenene lettere. På ca. 2 timer er alle sten placeret, nemt ...

Fisk i søen

Vi har fyldt søen op og sat renseanlægget i drift. Søen indeholder ca. 10.000 l. Og så er det tid at sætte de fisk ud vi har haft gående inde i et akvarium - se Koi. I plastposen i vandet er "Thorleif" og "Putte"

Terrasse over søen maj 2002

Vi har ikke lavet noget ved selve søen i meget lang tid, den kører fint, med de få fisk der er i den. Henover renseanlægget og udover søen bygger vi terrasse. Der bliver to lemme i terrassegulvet, som giver adgang til renseanlægget.

Når man en lun sommer aften sidder ved søen og lytter til vandfaldet - så finder man ud af at det har været hele arbejdet værd.

Foderbænk september 2002

Når vi skal fodre vores fisk sidder, ligger vi på terrassen for at nå ned til fiskene. Vi har ved et havebesøg fået ideen til at lave en foderbænk. Så sådan en må vi også have. Se mere under Haven.

Varme og alger 2003 - 2004

Vi døjer som de fleste andre med alger i det varme vejr. Der er ingen skygge ved vor sø, så solen bager direkte ned på den. Men det grønne vand afholder ikke en fra at tage en svalende dukkert, bare man er udstyret med svømmebriller og der er et net der kan fiske en op hvis det går galt. På billederne ses læhegnet omkring terrassen, som er lavet i bambus, samt foderbænken.

Den meget kraftige algevækst sidste år fik vi ikke bugt med, så vi beslutter at skure bassinets sider for at få algerne væk inden en ny sæson.

I bunden af bassinet møder vi nogle andre beboere end vores fisk.

Den lille vandsalamander til venstre og springfrøen til højre

Endnu engang alger

Vi gentager sidste forårsarbejde, og har samtidig besluttet at montere en bunddræns belufter på bunddrænet. Dette for at tilfører mere ilt til vandet, og forbedre cirkulationen.

Samtidig med at vi har vandet ude, lægger vi gummidugen til side på 1/3 af bassinet for at gøre bassinet dybere foran renseanlægget og over mod vores vandfald. Dette giver ca. 1.000 l vand ekstra.

Og når vi nu er i gang ved søen så sætter vi en lille japansk lygte op.

Rengøringen af dugen er afsluttet
Bassinet før udgravningen
Bunddrænsbelufteren er monteret
Gummidugen er ved at blive lagt tilbage
De sidste sten bliver lagt på plads
Vand i Grand Canyon april 2007

Vi skal have vand i vores kløft, som danner udløbet fra den store sø. Vandet skal pumpes fra den lille sø og op til det vandfald der skal give vand i kløften (vandfaldet ved den store sø).
Se mere under Haven.

Bag vores 2 Hydrakar gør vi plads til endnu et kar, som skal være reservoir for pumpen, der skal give vand i kløften
Vi graver en 50 mm slange ned langs græskanten. Den samlede længde på slangen er 22 m
Vandfaldet skal "skilles ad", så vi kan få vand ud imellem granitten
For enden af slangen sættes et T-stykke med huller i. I hullerne sætter vi et lille stykke haveslange for at lede vandet hen hvor vi gerne vil have det
Det færdige resultat
Vandet pumpes til vandfaldet med en pumpe "Titan 8000". Vi har fået den til overs efter at vi har skiftet pumpen i "regnvandstønden" (vandfaldet ved den store sø) til en Aquamax 8000 eco. Når pumpen til vandfaldet (oppe ved terrassen) kører er der kun gennemstrømning i det bagerste kar. Derfor har vi bygget en lille mammutpume som sørger for vandcirku-lationen. Pumpen er bygget i ø50 mm PP-rør nederst og ø32 mm øverst. Der er brugt en ø40 mm luftsten. Pumpen fungerer ved, at vandet blandes med luft og ved at luft er lettere end vand løftes vandet op og ledes ud i søen. Derved er der cirkulation i det bagerste kar.

Så er mamutpumpen samlet --->

Luftstenen skal sidde nederst i røret. Luftboblerne løfter vandet med op. "hakkerne" forneden på røret er fremstillet for at der kan trækkes vand ind, når den står på bunden.

Her er pumpen monteret i det tomme kar
Når der er fuld luft på systemet kommer der den vandmængde ud, som ses på billedet
Lille sø 2008

Link til Lille sø fra 2008