Link til Lysthus fra 2003 Link til Lysthus fra 2009
Inspiration til fisk indendøre - Efteråret 2003

Baggrunden for dette projekt var en irritationen over at vores lille sø var tilfrosset i en lang periode om vinteren, og vi derfor ikke kunne se vores fisk i en stor del af året.

Vi havde talt om forskellige former for overdækning, men den egentlige inspiration til dette projekt var da Edokoi flyttede deres forretning til Harlev og fik fisk inden døre.

Arealet til telt og boldspilsområde måtte lade livet for dette projekt -
og dermed forsvandt vores eneste regulære og vandrette græsplæne.

Projektet skulle opfylde og overholde en række punkter:

  • Vi skulle kunne se fiskene indefra fra huset.

  • Lysthuset skulle også være opholdssted for os

  • Vandet skulle kunne opvarmes.

  • Projektet måtte ikke tage udsigten fra vores soveværelse og alrum

Løsningen blev et væksthus - med vand under gulvet og renseanlæg sam-me sted, samt mulighed for at fiskene kunne svømme ud om sommeren.
Om vinteren skulle de være inde i huset og vandet derinde skulle kunne varmes op.

Vi har valgt et væksthus fra PavillonDanmark type Helios på ca. 15 m2 i antracit grå og med sikkerhedsglas i siderne.

Til at omgrænse søen med ville vi anvende norsk granit, således at denne sø ville få et andet udtryk end resten af haven, hvor vi har anvendt natursten - primært fundet under udgravningen af fundamenter til vores eget hus.

Haveplan til den store sø
Udgravning til lysthuset

For at få plads til væksthus og sø er vi nødt til at inddrage en del af vores skråning i haven. Så vi sætter en plante-stensmur et stykke nede på skråningen og får derved ca.
1 m mere have i niveau med vort eget hus. Se Haven.

Så er udgravningen til kælder/sø under væksthuset i fuld gang.

Store støbedag - midt i december !

Vi har sat 15 cm fundablokke som sokkel til huset og er startet støbningen i vintervejr. Temperaturen er lige over nul grader, så vi fylder varmt vand i betonen. I ly af mørket får vi monteret rammen til lysthuset, så den er støbt fast.

Tåbelig dag at støbe - men nu var det planlagt.

Den varme kaffe gør godt i december kulden
"Juleferie" i haven

Vejret har ikke været til at tage billeder - men arbejdet det har vi.

Vi har fået lagt ledninger - både til bunddræn til søen inde i huset og ud mod bunddrænet i den store sø. Vi har fået lagt fliser i "kælde-ren" og fået monteret selve renseanlægget.

Vi har valgt et renseanlæg af typen Nitritech 5000, som har den fordel, at det er et kom-pakt anlæg med 2 stk. ø110 mm tilløbsstud-se. Kapaciteten er ca. 10.000 l/t.

I forgrunden søen inde i huset - og i det bagerste rum "kælderen" til renseanlæg o.s.v.
Dugen til søen og huset er lagt ud

Så har vi fået lagt dugen ud til søen inde i huset. Bunddrænet monteres, og der fyldes vand i.

Vi "tjærer" soklen udvendig for at minimere indsivningen af fugt til kælderen.

Samtidig arbejder vi på at samle væksthuset. Det er koldt, så vi fryser fingrene meget mens vi samler huset med bolte og møtrikker.

Væksthuset bliver på knap 15 m2.

Vi har ingen billeder af færdiggørelsen af huset, men det foregik i snestorm. Det var en speciel oplevelse at stå på en stige over den indvendige sø og montere tagpladerne - samtidig med at sneen væltede ned.

Det sidste glas satte vi på nytårsdag. Så vi brugte hele juleferien på dette projekt.

Bunddræn monteres
Huset begynder at tage form
Det "færdige" hus
Husets gulvkonstruktion - januar 2004

Vi har fået lavet den konstruktion der skal bære gulvet, så vi kan gå og balancere rundt inde i huset. Konstruktionen er i trykimprægneret træ.

Renseanlæg og varme er i drift i det nye hus, så det er tid at flytte fiskene ind i varmen. Vandet i den indendørs sø er 5oC. Se mere under Koi.

Pumpen eer en Sequens 750 og UV-lyset er et TMC 55
Fra UV-lyset fordeles vandet til søen inde og ude. På "indevandet" er koblet en 2kW spavarmer. Forbindelsen til udesøen er ikke færdiggjort endnu
Arbejdet med at lægge gulv går kvikt. Vi har valgt hårdt træ (Bangkirai) som gulvbrædder

Gulvet er færdigt

Vi har taget huset i brug og det er en fornøjelse at sidde i vintersolen indendøre og nyde sine fisk.

Vi har haft problemer med vand på gulvet i "kælderen", så vi har måttet grave op rundt om huset og lægge et dræn.

I fundamentet er der gjort plads til åbningen imellem huset og den udvendige sø. Dugen går ubrudt forbi hullet indvendigt. Betonstenen holder dugen inde på plads.

Vi har fået lavet elinstallationer til væksthuset m.m. Det har fået sin egen gruppe med eget HPFI-relæ, så strømmen kan afbrydes selvstændigt udenfor. Vi har indtil i dag forsynet alle strømforbrugende dele via forlængerledninger.

De orange rør er fra bunddræn ude og inde. De grå er bundudtømningen fra hvert af de 3 kamre i renseanlægget. De blå haner kommer fra overfladeskimmerne ude og inde - den ude fra kan ledes direkte til afløbstønden
Fiskene nyder fortsat den gode varme - vi er oppe på 12o C
Vi har afsluttet gulvet med at få lavet lemme ned til "kælderen"
Huset indvies med en pigefødselsdag i maj 2004
Forurening af vandet - december 2004

Vi har konstateret at kondensvandet i huset formodentlig tager giftstoffer fra det trykimprægnerede træ med ned i vandet - dette giver åbne sår i vores fisk. Se Koi. Under hele gulvkonstruktionen ophænger vi armeret plast dug til at opsamle kondens vand og lede det bort fra søvandet. Når foråret kommer, vil vi indkapsle det trykimprægnerede træ.

Vi har talt med personer som har forstand på maling og giftstoffer. De har anbefalet os at bruge en terpentin- baseret maling til indkapsling af det trykimprægnerede træ, fordi den tørrer hurtigere og formodentlig også bedre kan indkapsle træet. Så vi sætter alle fiskene ned i den lille sø, skiller gulvkonstruktionen ad, og starter malearbejdet.

Til noget af arbejdet må vi have vaders på, for at kunne male det hele.