Link til Lysthus fra 2003 Link til Lysthus fra 2009
Nyt renseanlæg i juli 2009

Vi har besluttet os for at skifte vores nuværende renseanlæg ud med et nyere system. Det er ikke fordi vandet ikke bliver renset godt nok, men anlægget kræver meget vedligeholdelse.

Rensningen af børster og svampe inde i lysthuset er lidt omstændeligt og så bliver der ikke rigtigt sorteret nok fra i vortexen.

Det nye system består af en ultra sieve og et Econo Bead filter EB60. Vores Sequens pumpe bibeholdes.

Udskiftningen skulle foregå hurtigt, da fiskene stadig skulle være i søen - kun med lufttilførsel.

Gulvkonsktruktionen skal skilles ad for at få renseanlægget op
Så lykkedes det! De to tilløb drillede os og vi skulle sikre os at adskillelsen skete på den rigtige side af de 2 ventiler til bunddrænet, så vandet fra søen ikke løber ind, mens vi udskifter renseanlægget
Så er sieven på plads og tilsluttet tilløbet fra søen
Pumpe og filter er også på plads. De 2 lodrette orange kloakrør giver mulighed for at spule direkte til bunddrænene
Den grønne tønde helt til venstre skal bruges til det urensede vand, som herefter pumpes til kloakken. Der er forbindelse direkte fra sieven og til den grønne tønde. Dette by-pass anvendes til at pumpe det første vand væk, der har stået i ledningen under bunden af søen vinteren over. Al erfaring siger, at man ikke kan have by-pass nok
Systemet afprøves - vejret holdes og det meste er heldigvis tæt :-)
Den 6. december monterer vi en ny pumpe. Den gamle skulle have "starthjælp" hver gang den havde været stoppet - desuden er vandflowet igennem filteret for lavt. Den interne modstand i filteret er stor. Ledningen tl højre i billedet er et by-pss direkte til søen. Det kan anvendes, når der skal meget vand igennem sieven
2010. Nyt Ozon-UV anlæg

Vandkvaliteten skal forbedres med et nyt UV-ozon anlæg. Anlægget skal være med til at sænke bakterietrykket og give klar vand om sommeren, og i vinterhalvåret, når der er mange fisk på lidt plads. Dette skulle gerne forhindre bakteriefyldte sår mm.

Anlægget består af en 75 watt bio uv, der er koblet sammen med en mixer og en luftpumpe. Luftpumpen "trykker" ozon fra UV'ens kvarts rør over i mixeren.

På billedet til venstre ses overfladeskimmeren længst til højre. Afløbet herfra ledes til sieven før risten. Det skrå rør er by-pass fra sieve direkte til søen. På væggen skal det nye ozon-UV anlæg placeres.

Så er ozon-UV'en på plads
Til venstre ses tilløbet til ozon-UV'en. Tilløbet sker til mizerdelen og derefter løber vandet over i UV-røret. Afløbet til søen er øverst til venstre i billedet
Vandet fra pumpen kan nu fordeles i 3 retninger. Mod filter, direkte i søen eller igennem Ozon-UV
2011. Nyt filter igen

Modstanden i det nuværende EconoBead filter er for stor og vandet bliver ikke klart, så vi udskifter det til en lille Super Bead filter.

På et Super bead filter er indløbet i bunden og udløbet i toppen. Filteret skal ikke tilsluttes luft som Econ Bead filteret. Filteret indeholder det samme antal beads som Econo bead. En skyldning foretages ved at lukke for tilløbet i bunden og åbne for skylleventilen. Det beskidte vand ledes til den grønne tønde og pumpes væk. Kontraventiln i toppen forhindrer at vandet fra søen løber "baglæns" igennem filteret. Når skyldningen er afsluttet, så lukkes skylleventilen go der åbnes for tilløbet imens. Med den indretning vi har lavet, behøver man ikke stoppe pumpen - idet der blot pumpes vand i søen igennem det tidligere omtalte by-pass.

Vores TMC 55 UV blev også udskiftet med Amalgan-UV placeret i sieven. Årsagen til udskiftningen er at TMC'en vil give for stort tryktab og pga. pladsmangel.

Så må gulvet af igen, men heldigvis er Econo bead filteret nem at fjerne. Det "grønblå" der er placeret til venstre, er spavarmeren, der opvarmer vandet om vinteren. Den har en effekt på 1,5 kWh
Super bead filteret er placeret
Afløbet fra filteret har efter kontraventilen 3 steder vandet kan ledes hen. Den øverste direkte ud i vandet inde i huset, den næste gennem spavarmeren og ud i vandet inde i huset. Den sidst er til kanalen uden for huset. Om vinteren anvendes kun den midterste
Der bliver markeret med strømpile på alle rørene
Placering a amalgan-uv lys direkte i sieven
2013. Fiskene lukkes ud og ind
Den 16. juni lukkes fiskene ud efter en lang og kold vinter.
Sommeren er ovre og efteråret har været mildt, så vi kan vente til den 16. november med at lukke fiskene ind.
2014. Reperation af bro over kanalen

Broen ind til lysthuset har været lidt usikker at gå på.

Da vi piller gangbrædderne af, er vangerne fuldstændig rådne.

Vores gin oriba følger med i arbejdet omkring udskiftning af vangerne.

Herefter bliver brædderne skruet på de nye vanger og broen er igen klar til brug.