Link til Store sø fra 2004 Link til Store sø fra 2008
Påsken 2004 - Projekt store sø

Vi starter udgravningen til søen udenfor væksthuset. Vi starter med et dræn der kan lede vandet væk fra kælderen inde i væksthuset. Vejret er skønt denne dag og vi kan fornemme fiskene nyder deres nye omgivelser.

Haveslangen angiver omkredsen på søen.

Grave... Grave... Grave...

Det næste vi graver ud til er bunddrænet. Vi har ført ledningen under væksthuset og lidt udenfor soklen.

Den Japanske Have i Hammerum
Den Japanske Have i Hammerum
Den Japanske Have i Hammerum
<--
Ved bunddrænet er en afgrening som skal føres op til en brønd (regnvandstønde), der skal indeholde pumpen
til vandfaldet. Det grå rør i bunden er til over-
løbet, der placeres inde i brønden
Den Japanske Have i Hammerum
-->
Ledning til overflade-skimmer
Brønden (regnvandstønden) hvori pumpen til vandfaldet placeres. Det grå rør i bunden er til overløbet, som er placeret inde i brønden
Gravearbejdet fortsætter ...
<--
... og fortsætter ...
-->
Bunddrænet støbes på plads i bunden af bassi-net - med jordfugtigt beton
Der hvor det orange rør ligger, skal overfladeskimmeren monteres. Der er også trukket luftledning med ud til stedet
Spanden beskytter bunddrænet. Toppen af den grønne brønd ses bagerst i billedet
Gummidugen lægges ud

Vi er færdige med at grave søen ud, og har hentet hjælp fra naboerne til at lægge gummidugen ud. Bunddrænet monteres med det samme.

Gummidugen lægges ud

Så går turen til Randers ved RGS 90 sammen med en vognmand, hvor vi udvælger granit til søen. Vi har 10 tons med hjem. Sprængstykkerne udvælges nøje.

De største sten læsses af på vores terrasse.

De mindste, hvor campingvognen plejer at stå. Så den må blive i vinterhiet lidt endnu.

Granitten placeres

I søen skal der være plads til en lille ø. Så vi laver nogle prøveopstillinger på "land". Da vi er tilfredse, tager vi en række billeder af opstillingen, så vi kan genskabe den ude i søen.

Vores sækkevogn kan ikke løfte alle de store granitsten og vi kan ikke komme omkring med stenløfteren alle steder, så vi fremstiller en lille "hund" med nogle kraftige hjul -så den kan bære ca. 500 kg. Med stenløfteren løfter vi stenene op på "hunden" - kører dem hen hvor de skal være og læsser dem af med stenløfteren.

Granit er væsentligere nemmere at arbejde med end natur-sten. Med natursten er man nødt til at vende og dreje dem for at de kan finde deres naturlige leje. Med sprængstykker er dette lige meget.

<-- Vores "hund"
Gummidugen ved kanalen langs lysthuset og ned mod søen "limes" sammen
Bunden af vandfaldet bygges op med de største granit-stykker
Stenløfteren gør det tunge arbejde
Vandfaldet bygges langsomt op. Mellem hvert lag lægger vi gummidug, der føres op langs bagsiden. På den måde kan vi sikre, at vandet kommer ud på fronten

Samling af inde- og udesø

Inden vi skal montere rammen i lysthuset pumper vi en del af vandet inde i lysthuset væk, således at vandtrykket på gummidugen i åbningen ikke bliver for stor. Rammen boltes fast i selve huset således, at hvis der forskel i vandspejlene inde og ude, så vil rammen blive siddende.

Vi skal lige have lavet overløbet fra søen, så vi kan styre vandspejlet meget præcist under regn. Hvis der kommer for meget vand i søen løber renseanlægget i lysthuset over.

Rammen, der er fremstillet i 2 mm syrefri rustfast stål, skal fungere som åbning mellem inde- og udesø
Rammen er monteret i lysthuset
Dugen er ført forbi rammen og der er boltet en smal yder-ramme fast til den indmurede ramme, så der er tæt om-kring rammen
Vi fylder vand i søen. Øen er også bygget op
Nu kommer det spændende - Er der tæt omkring rammen?
Overløbet
Så er vandfaldet bygget op
Stemningsbilleder: Set fra vandfaldet
- mod kanalen og broen indtil lysthuset
- langsiden

Fisk og vandfald - Oktober 2004

Så lukker vi fiskene ind i huset. Det har vi besluttet at gøre når vandtemperaturen når ned på ca. 10o C. Fiskene fra den lille sø flyttes også ind i huset. Vi bolter en plade for åbningen -både udvendig og indvendig. Det er bare koldt at stå med fingrene nede i 10 grader koldt vand og skrue møtrikker fast.

Vi etablerer et ca. 2,5m bredt vandfald. Vandet bliver pum-pet fra "regnvandstønden", som trækker vand fra bunddræ-net. Vandet cirkulerer i søen. Pumpen er en Hozelook Titan 8000. Gummidugen er ført helt op bag granitten, og der er så lagt lag af gummi imellem granitlagene, så vi bedre kan styre hvor vandet kommer ud. På ledningen fra pumpen er der sat et T-stykke og 2 rørender i, som så er afproppede. I dette tværstykke er der på passende steder boret huller og der er stukket mindre stykker haveslanger ind i tvær-stykket. Dette - sammen med lagene af gummidug gør at vi kan styre over hvilke sten vandet kommer ud og hvor me-get vand der kommer hvert enkelt sted.

Vandfaldet testes
Over kløften skal der senere etableres et vandfald, hvor vandet hentes fra den lille sø. Vandfaldet skal bygges sammen med det andet, så det ser ud som et stort vandfald, med en bredde på ca. 5 m. Vandstrømmene skal holdes adskilt mellem de to søer
Efterårsstemning ved søen
Forårsarbejde 2006

Som beskrevet under "Lysthus", har vi malet gulvkonstruktionen og hermed tømt meget vand ud. Det udnytter vi til at få siderne i søen gjort ren for alger.

Øen har vi lavet på den måde, at der er sæk i midten som vi kan plante i. Der kan ikke løbe vand fra søen ind i sækken og tilsvarende kan der ikke komme jord ud i vandet. Vi planter en Acer palmatum "Dissectum Garnet" som overstander og gummipude under.

Algerne er væk 2007

Efter at vi er begyndt at benytte "PAX" i vores søer, kan vi holde søerne frie for trådalger. Vi doserer ca. ½ dl til ca. 25.000 l vand én gang om ugen. I en overskåret 1½ l flaske er boret et hul på 1 mm i bunden og flasken fyldes med vand og PAX, således at mængden doseres langsomt til søen. Doseringsstedet er ved udløbet fra filteret, så blandingen pumpes ud i søen.

Store sø 2008

Link til Store sø fra 2008