Link til Store sø fra 2004 Link til Store sø fra 2008
2008

Den 25. oktober bliver fiskene lukket ind i lysthuset. Vandets temperatur er ca. 10o C. Der iføres waders og våddragts jakke får at komme ned og få lukket for adgangen til søen.

2009

Forårsrengøring i april. Vi fisker alger mm. op i den store sø og imellem en masse slam dukker denne fætter op.

Det er en stor vandkalv på ca. 30 mm. Det er en han og det kan ses på "sålen" på forbenene. Billen er en rovbille og flyver fra vandhul til vandhul om natten. Ikke så rart at få i ansigtet på sin aften cykeltur :-)

Ekstra rensning af vandet

Der er ingen rensning af vandet i den store sø i den periode af året, hvor fiskene går inde. Dette medfører en voldsom algevækst, som vi har svært ved at slippe af med, når fiskene lukkes ud. Vi vil derfor lave en seperat cirkulation i søen.

Der bliver monteret en midi-sieve og en Aquamax 6000 pumpe, der hvor vandfaldspumpen er i dag. Pumpen skal lede vandet ud helt henne ved Lysthuset. Vandet fra overfladeskimmeren bliver også ledt over i den nye sieve.

Projektet, som vi starter op i juli måned, medfører at vi skal have lukket en masse vand ud af søen.

Sieven bliver justeret med et par ændringer, da der smutter for mange blade og alger forbi sien.

Vandet lukkes ud af søen, så regnvandstønden, hvor vandfaldspumpen er monteret i, kan fjernes
Vandstanden er meget lav og fiskene bliver flyttet til et badebassin på 10.000 liter, som er sat op i carporten i skygge
Vandet bliver iltet kraftigt i bassinet og vi har et lille trykfilter til at rense vandet
Regnvandstønden graves op, men vi har lidt svært ved at skille det fra et ø110 mm tilløbsrør i bunden af tønden
En ø63 mm slange graves ned langs søen, så vandet kan pumpes hen i den anden ende og vi lægger ledningen fra overfladeskimmeren den mosatte retning
Alle rørtilslutninger på sieven bliver monteret. Her bliver tilløbet fra overfladeskimmeren monteret. Tilslutningen i bunden i samme side, er til vandfaldspumpen
Vi laver en trækasse, som sieve og pumper skal opbevares i
Så er alt på plads. Det grå rør øverst til højre er overløb, som skal kobles på det ene af de orange rør. Det andet skal bruges som spulerør direkte til bunddrænet. Det grå flexrør nederst til højre er til vandfaldet og den længst til venstre er til cirkulationen i søen
Til sidst ligges der låger på og det meste er skjult bag parykbusken
Sådan ser det ud, når lågen er åbnet
For at forhindre blade og alger i at "smutte" bag sien, monterer vi en lille alukant, som leder vandet længere ind på sien

Fiskene lukkes ind

Den 24. oktober er det blevet tid til at lukke fiskene ind. Vandtemperaturen er lige under 10 grader.

2010

I starten af maj får vi gæstevisit i søen. En enlig hunand slår sig ned. Heldigvis får hun ikke følge af en flok andrikker.

Den 30. oktober bliver fiskene lukket ind. Det går som sædvanligt fint. De er nemme at lokke ind i huset, så afspærringen kan sættes på.

2011

Efteråret har været mildt i år, derfor bliver fiskene først lukket ind den 12. 11. Vandtemperaturen er 7 grader.

2012

Vinteren er omme og vandet temperaturen er på minimum 10 grader, så fiskene lukkes ud den 27. maj, samtidig med at Rho. Kermesina står i fuld flor.

Efteråret går på hæld, fiskene lukkes ind den 27. oktober,
så har de haft 5 måneder med masser af plads

2013

Vi har slutningen af marts 2013 der er stadig is på søen, så det bliver sent inden fiskene bliver lukket ud i år.

Søen klædt i smukke oktober farver med et helt særligt lys fra eftermiddagssolen. Fiskene er endnu ikke lukket ind
Kasper vores spøgelseskoi kigger nysgerrigt op

2014

Forårstemperaturen er højere i år efter en mild vinter, så fiskene lukkes ud allerede den 18. maj.

En sommer aften i juni, hvor vi sidder ude og nyder det lune vejr bliver vi vidne til en helt speciel oplevelse. En guldsmedlarve kravlede op af vandet for at blive udklækket. Vi opdagede det først da udklækningen var godt i gang. Guldsmeden er ude af l"arvehylstret" på billede 2
"Larvehyslteret" kan ses i den røde ring til højre for den ny udklækkede guldsmed. Guldsmeden faldt desværre i vandet, så vi måtte fiske den op og lægge den til "tørre" på en sten. Næste morgen var den væk