Link til Haven fra 1998 Link til Haven fra 2003 Link til Haven fra 2006
Vores grund set mod sydøst, ind over Vejle by Grunden set mod nordvest
Højtbeliggende byggegrund

Det hele startede ved udgangen af 1997, da vi købte en højtbeliggende og stormfuld byggegrund i Vejles nordvestlige udkant.
En grund på ca. 1.300 m2, med udsigt over Vejle og med kig til toppen af Lillebæltsbroen.

Grunden skråner en smule, forstået således, at der er en kote forskel fra det højeste sted til det laveste på 4 m.

Inspiration og haveplan

Vi var enige om, at vi var mest til at anlægge have og ikke til at være medbyggere, så mens håndværkerne byggede vores hus, meldte vi os ind
i NIVA og Det danske Haveselskab, samt tog på besøg i en lang række haver for at hente inspiration.
Se inspirationshaver

Desuden hentede vi kassevis af
bøger hjem fra biblioteket.

Vi erkendte at indretningen af haven kunne vi ikke klare alene og hentede hjælp fra Det danske haveselskab, som tegnede den overordnede haveplan.

En have med flere "rum", plads til
børn og endelig et vandløb, der
endte i en lille sø og som dermed skulle binde det hele sammen.

Overodnet haveplan Haveplan til den store sø
Køkkenhave og legeplads, foråret 1999

Vi brugte foråret på at lave køkkenhave med drivhus bag carporten - sætte gyngestativ op til børnene og lave græsplæne bag huset.

Og så modtog vi overskudsjord fra vore naboer, så vi kunne få udlignet noget af terrænforsellene på grunden.

<-- Køkkenhaven skal bestå af højbede og et lille drivhus på ca. 5 m2

Nedenfor t.v.: Overskudsjord fra naboer

Nedenfor t.h.: Gyngestativet er sat op

Vandløb
med natursten

I forbindelse med udgravnin-gen til huset, blev der fundet mange meget store natursten
- det var derfor naturligt for os at anvende disse i forbin-delse med anlæggelse af ha-ven. Især én sprang i øjnen som oplagt springvandsten, så det skulle placeres som starten på vandløbet, der binder haven sammen.

Efteråret sluttes af med, at vi planter vor østvendte skrå-ning, så vi kan begynde at få noget pænt at se på.

Planteforslaget er udarbejdet af haveselskabet.

Forsyningsledningen til springvandsstenen graves ned under det kommende vandløb Folien til vandkøbet lægges ud. Der er lavet en forhøjning hvor springvandsstenen skal stå, så vandet ikke løber ud, hvor røret er ført igennem
Vi har haft fat i et firma der med et diamantbor har skåret et hul igennem stenen så det lige passer til slangen. Så nu er det spændende øjeblik, hvor vognmanden skal sætte stenen lige over ledningen og ned på forhøjningen Skråningen mod øst er plantet til. Det er en blanding af kornel, syren, cotenaster, rødtjørn og og snebær
Orkanen december 1999

Orkanen hærgede i det syd- og sønderjyske område og vi undgik den heller ikke.

Værst gik det ud over vores drivhus, som blev jævnet med jorden og ligger spredt ud over et areal på 100 m2 - vi finder glasstykker mere en 50 m væk.

Dette blev starten på et nyt projekt. Se Silkehøns

Sommerferie
2000

Vi ligger grund til vejens Sct. Hans bål.

Der blev også tid til oplevelser uden for haven. (Så smuk kan aftenudsigten være fra en badebro ved Bøjden)

Stor stenløfter til hjælp

Arbejdet med vandløbet fortsættes i efteråret og flytning af mange sten. Gennem NIWA låner vi en stor stenløfter. Stenløfteren kan løfte ca. 500 kg, men skal stå helt vandret, hvilket er vanskeligt på vores grund.

Træt efter en lang dags arbejde og forberedelse til den kommende dag zzzzzzzzz........ Så er dugen og folien lagt til vandløbet og den første vandfaldssten er sat på plads

Starten på den lille sø

Vi starter på gravearbejdet til vores lille sø i påsken 2001. Overraskelsen var dog stor, da vi stod op og troede vi skulle ud at grave - jorden var helt hvid.

Se: Lille sø.

Dannebrog til tops august 2001

Vi har fået sat flagstangen op - netop dagen for vor vejfest.

Det flade vandløb

Den første del af vandløbet er lavet med en pvc-folie, som er vanskelig at håndtere og som bliver meget sprød om vinteren. Så vi går over til at lægge en gummidug, hvilket er meget lettere at arbejde med.

Vi gør klar til at lægge den næste vandløbsstrækning og vi holder hele tiden ledningen til springvandsstenen under vandløbet. Derved er den beskyttet, således vi ikke senere kommer til at grave i den.

Som afslutning på året 2001 sår vi græs omkring flagstangen og den lille sø, og vi får sat hæk og planter langs kanten.

Gummidugen til det sidste stykke vandløb til den lille sø er lagt ud Det orange rør er en brønd, hvor pumpen der pumper op til springvandsstenen er placeret
Der er anlagt græs omkring flagstangen Græsplænen er nu anlagt rundt i haven
Snedækket afslutter året.

Snemanden gad ikke stå - så han fik lov at sidde.

Beplantning af "bjerge"

I løbet af foråret får vi placeret sten rundt i de kommende surbundsbede og derefter fyldt spagnum i bedene. Vi får også investeret i de første planter.

Vi har lavet vores egen stenløfter. Den er lavet af 3 stk. 2,4 m lange 3" stolper.

Græsset er blevet grønt, så nu efter 4 år begynder det at ligne en have. Men der er stadig meget at lave endnu. Vi har hentet hjælp fra en lokal anlægsgartner for at få ideer til planter. Bjerget overfor terrassen skal være et orgie i forskellige farver fra Rhododen-dron, Pieris, iris, astilber, gude-blomst og meget andet og virke meget uroligt, og det lille "bjerg" hvor vi pumper vandet om skal være meget roligt. Det bliver beplantet med gummipude, med nogle få Rho. (Hirtuteum/Ferru-genium)som overstandere, mod vandløbet lægger den hvide granit op af bjerget.

Ænderne syntes det var en god ide med sådan en sø

Efteråret 2002

Beplantningen langs den stejle del af vandløbet begynder at tage form, således at vandløbet ser lidt "vildt" ud. Vi mangler at finde en rod, der kan "hænge" ind over vandløbet - og så skal der også bygges en bro.

Julestemning

Vi pynter bambushegnet ved den lille sø med et lille jule-træ. I baggrunden ses lyset fra møllen i Mølholm - Et jule-vartegn for Vejle.

Haven 2003

Link til Haven fra 2003